สรุปรายงานสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 และเรื่องของโควตาวัคซีนของบุคลากรคณะฯ

2
July
2021

"

คณบดี

อัญชนา ประเทพ

สรุปรายงานสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 และเรื่องของโควตาวัคซีนของบุคลากรคณะฯ

สวัสดีค่ะ บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ ทุกท่าน

วันนี้ขออนุญาตแจ้งสรุปรายงานสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 เป็นวันสุดท้ายหลังจากที่สถานการณ์ในคณะวิทยาศาสตร์ของเราคลี่คลายขึ้น ซึ่งวันนี้ไม่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มและผู้ที่ติดเชื้อก็มีอาการที่ดีขึ้นรอรอบการกักตัวก็จะสามารถกลับบ้านได้ ในส่วนของผู้เสี่ยงสูงสัมผัสใกล้ชิดระยะหลัง ๆ มีผลเป็นลบเกือบทั้งสิ้น แต่สถานการณ์ก็ยังคงน่าเป็นห่วงยังคงต้องทำตามมาตรการณ์อย่างเคร่งครัด หากมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น(ภาวนาให้ไม่เกิดขึ้น-และขอช่วยพวกเราตั้งการ์ดกันไว้ให้สูง ๆ ) ทางคณะฯ ก็จะรีบสื่อสารไปยังบุคลากรทุกท่านทราบอีกครั้ง ซึ่งหลังจากนี้ทุกท่านสามารถติดตามข่าวสารได้ทาง https://www.sci.psu.ac.th/covid19

สำหรับวันนี้ หลายท่านคงทราบข่าวเรื่องของวัคซีนจัดสรรของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมซึ่งทราบว่าเร็ว ๆ นี้บุคลากรของเราเองก็จะได้รับการฉีดตามโควตาที่ทุกท่านได้ลงชื่อไว้กับงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ ที่ทางคุณศิริพร เทพอรัญ ได้แจ้งรายชื่อผ่านอีเมลล์ไปก่อนหน้านี้ โดยบุคลากรท่านใดไม่มีรายชื่อหรือต้องการเพิ่มรายชื่อสามารถแจ้งมายังคุณศิริพรที่อีเมล siriporn.t@psu.ac.th ก่อนเที่ยงวันจันทร์และจะแจ้งรายชื่อพร้อมความคืบหน้าให้พวกเราทราบเป็นระยะและต้องขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสำคัญของการฉีดวัคซีนเพื่อให้เรากลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติค่ะ

สุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนสำคัญในการจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ “มาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัย” เมื่อวันที่ 26 มิถุนายนที่ผ่านมา ซึ่งทราบว่ามีผู้เข้าร่วมกว่า 450 คน ทั้งบุคลากรภายในและภายนอก อาจารย์ นักศึกษาทั้งระดับบัณฑิตศึกษาและปริญญาตรี รวมไปถึงศิษย์เก่าที่ทำงานอยู่ในห้องปฏิบัติการ จะเห็นว่าในสถานการณ์แบบนี้ยังมองเห็นถึงโอกาสที่เราสามารถจัดอบรมที่รองรับคนจำนวนมาก การขับเคลื่อนเรื่องนี้นอกจากว่าการมองว่าเราทำหน้าที่เป็น อว. ส่วนหน้าเสริมสร้างความเข้มแข็งเรื่องของกำลังคนให้กับประเทศแล้วก็จะเป็นการตอบกลยุทธ์ของคณะฯ (SO 3 การผลักดันบริการวิชาการไปสู่มาตรฐานระดับชาติและนานาชาติ NQIS) ด้วยก็ว่าได้ อยากจะถือโอกาสนี้ขอบคุณ และเชิญชวนพวกเราอีกครั้งนะคะ หากใครมีโครงการหรือแนวคิดใด ๆ ทั้งในบริบทของสาขา หรือหลักสูตร ที่ท่านเห็นว่าจะมีประโยชน์ต่อศิษย์เก่าหรือนักศึกษาหรือในมิติใด ๆ ก็ตามแนะนำมาได้เสมอค่ะ

สัปดาห์ที่ผ่านมา ถือเป็นอีกบทบาทหนึ่งของคณะฯ ในการจัดการการแพร่ระบาด COVID-19 รวมถึงการปรับเปลี่ยนรูปแบบต่าง ๆ โชคดีว่าเราตีวงได้รวดเร็ว. ควบคุมความเสียหายไว้ได้ อาจจะทำให้ทุกท่านไม่สะดวกในบางเรื่องและอยากให้ทุกท่านได้เข้าใจต่อสถานการณ์ดังกล่าว เชื่อว่าข้อเสนอแนะต่าง ๆ เราจะนำมาพัฒนาให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นไป โดยหากท่านใดมีข้อเสนอแนะก็สามารถประสานงานมายังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เสมอ

สุดท้ายดูแลตัวเอง
สงขลาของเรายังไม่นิ่ง ทำตามที่สาธารณสุขจังหวัดแนะนำอย่างเคร่งครัดนะคะ

ขอบคุณมากค่ะ

ระบบการจัดทำความร่วมมือทางวิชาการ (MOU/MOA)

MOU

(ระบบเดิม)

MOU/MOA

(ระบบใหม่ : ระยะทดลองใช้)