ผลข้างเคียงหลังจากฉีดวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า

SHARE
TWEEET
EMAIL

ตามที่ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้จัดสรรวัคซีน แอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca หรือ AZ) ให้กับบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัย โดยคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. เองที่ได้ลงทะเบียนรับวัคซีนนั้นก็เป็น แอสตร้าเซนเนก้าเช่นกัน  ดังนั้นกระบวนการทำงานของวัคซีนจึงต้องกระตุ้นการสร้างภูมิคุ้มกันของร่างกายเป็นสาเหตุให้เกิดผลข้างเคียงซึ่งมีตั้งแต่ผลข้างเคียงที่รุนแรงที่พบได้น้อย และไม่รุนแรงที่พบได้มาก นอกจากนี้ผลข้างเคียงยังมีโอกาสพบได้มากขึ้นสำหรับผู้ที่มีอายุน้อยกว่า 50 ปี อย่างไรก็ตามเรายังคงต้องเรียนรู้ศึกษาอาการเหล่านั้นและวิธีการดูแลตนเองในเบื้องต้น

ผลข้างเคียงไม่รุนแรงจากวัคซีนโควิดแอสตร้าเซนเนก้า

  • ผลข้างเคียงวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้าที่พบได้บ่อย :มีอาการปวดบวมแดงหรือคันบริเวณที่ฉีดวัคซีน แอสตร้าเซนเนก้าเกิดความอ่อนเพลีย มีไข้ คลื่นไส้ ปวดศีรษะ และอาจปวดกล้ามเนื้อจนถึงปวดข้ออาการเหล่านี้พบได้ประมาณ 1 ใน 10 ของผู้รับวัคซีน
  • ผลข้างเคียงวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้าที่พบได้ค่อนข้างบ่อย :เป็นไข้หวัดใหญ่ร่วมกับอาเจียนอาการเหล่านี้พบได้ประมาณ 1 ใน 100 ของผู้รับวัคซีน
  • ผลข้างเคียงวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้าที่พบได้น้อย :มีอาการปวดท้อง เกิดผื่นคันและเวียนศีรษะ อาการเหล่านี้พบได้ประมาณ 1 ใน 1000 ของผู้รับวัคซีน

การปฏิบัติตัวหากเกิดผลข้างเคียงไม่รุนแรงจากวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า 

  • หากมีอาการคันบวมปวดบริเวณที่ฉีดวัคซีนให้นำผ้าชุบน้ำเย็นประคบเพื่อบรรเทาอาการ
  • หากมีอาการไข้อ่อนเพลียพยายามดื่มน้ำให้มาก ๆ ประกอบกับพักผ่อนให้เพียงพอ และรับประทานยาลดไข้ตามปกติ เช่น พาราเซตามอล เป็นต้น
  • กรณีทานยาพักผ่อน หรือดูแลตนเองในระดับเบื้องต้นแล้วอาการยังไม่ดีขึ้น ควรเข้าพบแพทย์เพื่อรับการวินิจฉัยและรับคำแนะนำ

ผลข้างเคียงรุนแรงจากวัคซีนโควิดแอสตร้าเซนเนก้า

  • อาการแพ้รุนแรง :เกิดขึ้นได้หลายรูปแบบ ได้แก่ หายใจมีเสียงหวีด เป็นลมหมดสติ คลื่นไส้อาเจียน เป็นผื่นลมพิษ มีอาการหอบเหนื่อย และอุจจาระร่วง
  • ผลข้างเคียงในระดับรุนแรง :เมื่อรับวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้าแล้วเกิดภาวะลิ่มเลือดอุดตัน พูดไม่ชัดปากเบี้ยว ตามัว แขนขาชาและอ่อนแรง หอบเหนื่อย ชัก ปวดท้องรุนแรง ขาเกิดอาการบวมแดงหรือซีดเย็น

การปฏิบัติตัวหากเกิดผลข้างเคียงรุนแรงจากวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า

  • หากมีอาการแพ้มักจะเกิดขึ้นภายใน 30 นาทีหลังจากรับวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้าซึ่งเป็นเวลาที่ต้องเฝ้าระวังอยู่ในสถานพยาบาลที่ฉีด หากมีอาการดังกล่าวให้รีบบอกแพทย์ทันที ถ้าอยู่นอกสถานพยาบาลให้โทรสายด่วน 1669 หรือติดต่อโรงพยาบาลสงขลานครินทร์
  • กรณีผลข้างเคียงเป็นลิ่มเลือดอุดตันจะพบอาการนี้ได้หลังรับวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้าไปประมาณ 4 วันถึง 4 สัปดาห์ถือเป็นอาการที่อันตรายต้องเข้าพบแพทย์โดยด่วนโดยให้เลือกโรงพยาบาลที่ใกล้บ้าน หรือโทร 1669 เช่นกัน

ทำไมผลข้างเคียงของวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้าถึงเกิดขึ้นในวัยหนุ่มสาวมากกว่า

เนื่องจากร่างกายของคนช่วงวัยหนุ่มสาวนั้นแข็งแรงกว่าผู้สูงอายุ เมื่อรับวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้าเข้าไปร่างกายจะกระตุ้นได้ดีและรวดเร็วกว่าจึงทำให้เกิดผลข้างเคียงตามมา และอาการที่หนักเบาแตกต่างกันขึ้นอยู่กับร่างกายของแต่ละบุคคล

ผลข้างเคียงเป็นสัญญาณของการสร้างภูมิคุ้มกัน ส่วนมากจะพบอาการที่ไม่รุนแรง อย่างไรก็ตามหลังฉีดวัคซีนโควิดแอสตร้าเซนเนก้าแล้วควรเฝ้าดูอาการตนเองหรือผู้ที่ใกล้เคียงอย่างใกล้ชิดประมาณ 30 วัน

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES