ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับรางวัลในโครงการ STSP Innovation Awards 2021

SHARE
TWEEET
EMAIL
คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์และนักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขัน STSP INNOVATION AWARDS 2021 ในส่วนนวัตกรรมเชิงพาณิชย์ ดังนี้
  • 🧑‍🔬 รองชนะเลิศอันดับ 1 แสดงความยินดีกับ รศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร ผลงาน นวัตกรรมเครื่องผลิตน้ำยาฆ่าเชื้อฯ โดยอาศัยเทคโนโลยีอิเล็กโทรลิซิส
  • 👩‍🔬 รองชนะเลิศอันดับ 2 แสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.จุฑารัตน์ เอี้ยวกฤตยากร ผลงาน จุลินทรีย์ชนิดพิเศษสำหรับแปลงขยะเศษอาหารให้เป็นปุ๋ยอินทรีย์ภายใน 24 ชั่วโมง
ต้องขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์และนักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ.ที่ได้รับรางวัลด้วยครับ
SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES