ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนสำคัญให้งานใหญ่อย่างสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2564 ผ่านไปด้วยดีพร้อมคำชมจากโรงเรียนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมากมาย

20
August
2021

"

คณบดี

อัญชนา ประเทพ

ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนสำคัญให้งานใหญ่อย่างสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2564 ผ่านไปด้วยดีพร้อมคำชมจากโรงเรียนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมากมาย

สวัสดีค่ะบุคคลากรชาวคณะวิทยาศาสตร์ทุกท่าน

เสร็จสิ้นไปเรียบร้อยแล้วสำหรับงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2564 ที่เราได้ขยับมาจัดในรูปแบบออนไลน์กันครั้งนี้เป็นปีที่ 2 ระหว่างวันที่ 16-18 สิงหาคมที่ผ่านมา ซึ่งต้องขอขอบคุณทีมงาน และคณะกรรมการทุกท่าน รวมถึงคณาจารย์ที่มีส่วนสำคัญยิ่งในการผลักดันนำเอาองค์ความรู้วิทยาศาสตร์ของเราให้เข้าสู่เยาวชนกันมากยิ่งขึ้น ทั้งการแข่งขันทางวิทยาศาสตร์ ที่หลายท่านต้องปรับมาเป็นแบบออนไลน์อาจจะทำให้ต้องเหนื่อยยิ่งขึ้น แต่วันนี้เราได้รับคำชมมากมาย และเป็นการปฏิบัติหน้าที่ของเราอย่างเต็มที่ จะเห็นว่าจากการปรับรูปแบบต่าง ๆ นั้น มีการปรับให้นักเรียนมาเข้าชมนิทรรศการแบบออนไลน์ ผ่านทาง https://exhibition.sci.psu.ac.th/ ซึ่งได้เสียงตอบรับเป็นอย่างดี ซึ่งวันนี้ขอหยิบเอาข้อคิดเห็นมาเรียนแจ้งทุกท่านสำหรับกำลังใจในการทำงาน ในส่วนนิทรรศการจากจำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการกว่า 5,000 คน (ล่าสุดวันที่ 20 สิงหาคม 2564 เวลา 15.00 น.) มีความพึงพอใจอยู่ที่ 96.79 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งข้อเสนอแนะส่วนใหญ่ จะเป็นไปในทางชื่นชม ตัวอย่างเช่น “อยากให้คณะวิทยาศาสตร์จัดนิทรรศการออนไลน์แบบนี้ในทุก ๆ ปี ซึ่งจะลดในเรื่องของค่าใช้จ่ายในการเดินทางแต่ยังคงได้รับความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ เช่น เป็นครูและนักเรียนที่อยู่ในโรงเรียนขนาดเล็ก ซึ่งมีทั้งค่าใช้จ่ายที่ไม่เพียงพอและความไม่พร้อมของบุคลากรทั้งครูและนักเรียน รวมถึงระยะทางด้วยก็เป็นปัจจัยสำคัญที่ไม่สามารถไปร่วมได้ค่ะ แต่ก็มีช่องทางนี้ที่ทำให้ผู้ที่ไม่สามารถไปได้ ได้ร่วมกิจกรรมด้วยและได้รับความรู้และประสบการณ์ที่ใหม่และกว้างขวางขึ้นค่ะ” เป็นต้นค่ะ

รวมถึงที่อยากสื่อสารไปยังอาจารย์ทุกท่านในการให้ความรู้ผ่านคลิปวีดีโอก็ได้รับการตอบรับจากนักเรียนเป็นอย่างดีเช่นกัน ซึ่งทางคณะฯ ขอขอบคุณทุกท่านมาอีกครั้ง และหากท่านใด อยากสื่อสาร หรือมีข้อมูลดี ๆ ก็สามารถประสานงานมายังหน่วยประชาสัมพันธ์ได้โดยตลอดเลยค่ะ พร้อมกันนี้ทางหน่วยประชาสัมพันธ์เองก็มีแผนงานที่เห็นว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับบุคลากรของเรา เช่นเรื่องของการสื่อสารต่าง ๆ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ของเราออกมาให้ทุกคนเข้าใจง่ายขึ้น รวมไปถึงเรื่องของ public speaking เป็นต้น ซึ่งจะมีโอกาสและเชิญชวนพวกเราเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมกันต่อไปนะคะ

สุดท้ายนี้ อย่างที่เรียนงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์นี้เป็นความภูมิใจและเป็นบทบาทที่สำคัญยิ่งของพวกเราชาวคณะวิทยาศาสตร์ ถือเป็นสิ่งดี ๆ ที่อยากจะสื่อสารให้ทุกท่านรับทราบร่วมกัน และขอเติมกำลังใจให้กับพวกเราที่ช่วยกันทำภาระกิจนี้ให้สำเร็จไปได้ด้วยดี เชื่อว่าถ้าหากเรายึดพระราชปณิธานของพระราชบิดาที่ดำรัสไว้ว่า “ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตนเป็นที่สอง ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง” มันจะเป็นกำลังใจและเข็มทิศให้เราทำงานได้เป็นอย่างดี และยังอาจรวมไปถึงพระราชดำรัสที่ว่า “Ture success is not in the learning, but in its application to the benefit of mankind” ด้วยเช่นกัน

ดูแลสุขภาพ และเป็นกำลังใจให้กับทุก ๆ ท่านนะคะ

ขอบพระคุณค่ะ