PSUSci Podcast “ชวนคิดกับคณะวิทยาศาสตร์” EP.8 x น้องคริส & ฟาอิช สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ.

ชวนคิดกับคณะวิทยาศาสตร์ EP.8 x น้องคริส & ฟาอิช

อีก 1 ตอนพิเศษ น้องๆ ที่อยู่เบื้องหลังหลายกิจกรรมของสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ในปี 2564 กับการนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ในรูปแบบออนไลน์ มารับฟังความคิดเห็นดีๆ อีกทั้ง การเสียสละเวลาของตัวเองเพื่อมาทำกิจกรรมดีๆ ให้กับน้องๆ ปี 1 มาเติมกำลังใจดีๆกันได้เลยครับ