คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. จัดพิธีถวายสักการะพระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลที่ 4 อย่างสมพระเกียรติ

Share on facebook
SHARE
Share on twitter
TWEEET
Share on email
EMAIL

วันที่ 18 สิงหาคม 2564 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จัด พิธีถวายสักการะพระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลที่ 4 พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย เนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ โดยได้รับเกียรติจาก รองคณบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากรและวิทยาศาสตร์สุขภาพรองศาสตราจารย์ ดร.อุราพร วงศ์วัชรานนท์ ประธานในพิธี พร้อมทีมบริหารกล่าวถวายสดุดีพระเกียรติคุณพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ พร้อมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ ที่จัดแสดงที่ห้องนิทรรศการ อาคารปฎิบัติการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ฯ พร้อมประกาศรางวัลการประกวดโครงงานทางวิทยาศาสตร์ ม.ต้นและม.ปลาย ซึ่งในปีนี้มีโรงเรียนส่งเข้าร่วมประกวดโครงงานเป็นจำนวนมาก

สำหรับการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2564 นี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-18 สิงหาคม ภายใต้หัวข้อ “พัฒนาเยาวชนภูมิภาคให้ก้าวไกล ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม” โดยในปีนี้เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ทางคณะฯ จึงปรับรูปแบบเป็นแบบออนไลน์ โดยมีการปรับนิทรรศการผ่านเว็บไซต์ https://sciweek.sci.psu.ac.th ซึ่งเป็นในนักเรียนได้เข้าร่วมเรียนรู้วิทยาศาสตร์ผ่านการร่วมเล่นเกมส์ พร้อมรับเกียรติบัตรเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งได้รับความสนใจจากนักเรียนเป็นจำนวนมาก โดยนิทรรศการจะเปิดให้ทุกท่านได้เรียนรู้จนถึงสิ้นเดือนสิงหาคม 2564 โดยท่านสามารถรับชมการถ่ายทอดสดย้อนหลังได้ที่ https://sciweek.sci.psu.ac.th/live/ ทางคณะฯ ขอขอบคุณ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และ สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่สนับสนุนและเปิดโอกาสให้มีการจัดงานมายังส่วนภูมิภาคอย่างทั่วถึง

SHARE THIS STORY
Share on facebook
SHARE
Share on twitter
TWEEET
Share on email
EMAIL

RELATED STORIES