ชวนทุกท่านเปลี่ยนหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้ว แปลงเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ ในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม

SHARE
TWEEET
EMAIL

คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกับ คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และบริษัท วอนนาเทค จำกัด จัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) ชวนทุกท่านร่วมกันคัดแยกหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วเพื่อนำไปสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ส่งมอบให้กับชุมชนเพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป โดยไม่เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม และไม่ส่งผลเสียต่อสุขภาพของผู้ใช้งาน โดยทุกกระบวนการในการแปรรูป จะผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อและแปรรูปอย่างมีมาตรฐาน ชวนทุกท่านร่วมกันคัดแยกขยะและเก็บรวบรวมหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วโดยตัดในส่วนที่เป็นยางรัดหูทิ้ง ดึงลวดออก และพับบรรจุลงในขวดพลาสติก นำส่งไป ณ จุดรับบริเวณชั้น 1 คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม แค่นี้ท่านก็เป็นส่วนหนึ่งในการรักษาสิ่งแวดล้อมได้

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES