ประกาศเลื่อนวันสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าค่าย สอวน. ประจำปี 2564

SHARE
TWEEET
EMAIL

#เลื่อนวันสอบ ประชาสัมพันธ์ไปยังนักเรียนที่สมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าค่ายฝึกอบรม #ค่ายโอลิมปิก สอวน. ปี 2564 ศูนย์ สอวน.มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จากเดิม 5 กันยายน 2564 เป็น อาทิตย์ที่ 9 มกราคม 2565

#เลื่อนวันประกาศผล การสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าค่ายฝึกอบรม #ค่ายโอลิมปิก สอวน. ปี 2564 ศูนย์ สอวน.มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จากเดิม 1 ตุลาคม 2564 เป็น 30 พฤศจิกายน 2564

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES