คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ขอแสดงความยินดีกับ ดร.สิรวิชญ์ อิทธิโสภณพิศาล คว้ารางวัลชนะเลิศ FameLab Thailand 2021

SHARE
TWEEET
EMAIL

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ ดร.สิรวิชญ์ อิทธิโสภณพิศาล อาจารย์ประจำสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คว้ารางวัลในเวทีระดับประเทศ พร้อมก้าวสู่การแข่งขันระดับนานาชาติ ในโครงการ “FameLab Thailand 2021” พร้อม รางวัล People’s Choice Award เมื่อวันที่ 18 กันยายนที่ผ่านมา และเป็นตัวแทนประเทศไทยไปร่วมในการแข่งขัน FameLab International ที่จะถูกจัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2564 นี้ต่อไป

รอบชิงชนะเลิศ ดร.สิรวิชญ์ ได้นำเสนอเรื่องราวในหัวข้อ “The power of prediction amid the pandemic (พลังของการคาดการณ์ท่ามกลางโรคระบาด)” ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับไวรัสโคโรน่าที่มีการกลายพันธุ์เรื่อยๆ การศึกษาองค์ประกอบไวรัส เช่น โครงสร้างโปรตีนจึงมีส่วนสำคัญในการอธิบายกลไกการติดเชื้อและเป็นแนวทางพัฒนาการป้องกันและรักษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเพื่อให้เข้าใจโครงสร้างโปรตีนโดยละเอียด นักวิทยาศาสตร์นิยมใช้เทคนิค X-ray crystallography ซึ่งต้องเปลี่ยนโปรตีนที่ต้องการศึกษาให้เป็นผลึกคริสตัล แล้วยิงรังสี X ไปที่ผลึก เกิดการกระจายของรังสีบนแผ่นรับ (detector plate) ซึ่งรูปแบบการกระจายของรังสี X จะถูกวิเคราะห์โดยคอมพิวเตอร์และแปลงเป็นโมเดล 3 มิติของโปรตีน ซึ่งมีข้อเสียที่ความยุ่งยาก โอกาสสำเร็จต่ำ และใช้เวลานาน ขัดกับไวรัสที่มีการกลายพันธุ์เรื่อยๆ ทำให้เราไม่สามารถศึกษาโครงสร้างไวรัสทุกๆตัวได้ จึงได้มีการนำคอมพิวเตอร์จำลองขึ้นมาใช้ โดยเปลี่ยนกรดอะมิโนที่เป็นองค์ประกอบเฉพาะบริเวณที่กลายพันธุ์ เหมือนเวลาเราเปลี่ยนตัวต่อเลโก้ ก็จะช่วยให้เราได้โมเดลจำลองโปรตีนกลายพันธุ์พร้อมใช้ทันที ซึ่งถึงแม้จะเป็นเพียงจุดเริ่มต้น และก้าวแรกของงานวิจัยใหม่ๆ แต่ก็เป็นความหวังในการหยุดการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าในอนาคต

สำหรับการแข่งขัน โครงการ “FameLab Thailand 2021” จัดขึ้นโดย บริติช เคานซิล ประเทศไทย ร่วมกับ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดย อพวช. สวทช. สอวช. และกลุ่มทรู สถานเอกอัครราชทูตอังกฤษ หน่วยงานพาร์ทเนอร์ เพื่อส่งเสริมทักษะการสื่อสารให้แก่นักวิทยาศาสตร์ และนักวิจัยไทย โดยผู้ชนะจะได้รับทุนเพื่อพัฒนาการสื่อสารวิทยาศาสตร์ แพ็คเกจพัฒนาความเป็นนักสื่อสารวิทยาศาสตร์ และถ้วยรางวัล มูลค่ารวม 100,000 บาท ซึ่งรอบการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน คือ คุณเฮลก้า สเตลมาเกอร์ ผู้อำนวยการ บริติช เคานซิล ประเทศไทย , ดร. กรรณิการ์ เฉิน รองผู้อำนวยการ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ และดร. วรวรงค์ รักเรืองเดช ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) มาร่วมตัดสินในการแข่งขันฯ

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES