ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.นรารักษ์ หลีสกุล ที่ได้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ระดับ Fellow

SHARE
TWEEET
EMAIL

คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.นรารักษ์ หลีสกุล อาจารย์สังกัดวิทยาศาสตร์กายภาพ ที่ได้ผ่านการประเมินสมรรถนะอาจารย์ด้านการเรียนการสอน UK Professional Standard Framework (UKPSF) ระดับ Fellow ของสหราชอาณาจักร ยินดีกับอาจารย์ด้วยครับ

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES