คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.สุทธิดา รักกะเปา ที่ได้ผ่านการประเมินสมรรถนะอาจารย์ระดับ Fellow ของสหราชอาณาจักร

SHARE
TWEEET
EMAIL

คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.สุทธิดา รักกะเปา อาจารย์สังกัดวิทยาศาสตร์กายภาพ ที่ได้ผ่านการประเมินสมรรถนะอาจารย์ด้านการเรียนการสอน UK Professional Standard Framework (UKPSF) ระดับ Fellow ของสหราชอาณาจักร

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES