ขอแสดงความยินดีกับ นักวิจัยและนักศึกษาที่ได้รางวัลในเวทีการประกวดนวัตกรรมด้านยางพารา ประจำปี 2564

Share on facebook
SHARE
Share on twitter
TWEEET
Share on email
EMAIL

คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ขอแสดงความยินดีกับ นักวิจัยและนักศึกษาที่ได้รางวัลในเวทีการประกวดนวัตกรรมด้านยางพารา ประจำปี 2564 โดยการยางแห่งประเทศไทย โดยกวาดรางวัลดังนี้

ชนะเลิศ (ระดับอุดมศึกษาและบัณฑิตศึกษา ด้านปลายน้ำ)
ผลงาน ถุงเท้ายางพาราสำหรับหุ้มรองเท้าป้องกันเชื้อโรค นางสาวอนุธิดา สุวรรณ,นางสาวศิริวรรณ แก่นแก้ว และ นางสาวธัญสิริ คงพระบาท โดยมี รศ.ดร.นิธินาถ แซ่ตั้ง อาจารย์ที่ปรึกษา

รองชนะเลิศอันดับ 1 (ระดับอาจารย์และนักวิจัย ด้านต้นน้ำและกลางน้ำ)
ผลงาน วัสดุตกแต่งยางธรรมชาติเทอร์โมพลาสติก จากการแปลงสภาพขยะเทอร์โมพลาสติกตาม แนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน โดย รศ.ดร.นิธินาถ แซ่ตั้ง, ดร.ณัฐพนธ์ อุทัยพันธุ์ 

รองชนะเลิศอันดับ 2 (ระดับอาจารย์และนักวิจัยด้านปลายน้ำ)
ผลงานหุ่นยางอัจฉริยะสำหรับฝึกนวดแผนไทย รศ.ดร.นิธินาถ แซ่ตั้ง, ผศ.ดร.เอกวิภู กาลกรณ์สุรปราณี, นายจงเจริญ ไกรนรา, ผศ.นพ.วรวิทย์ วาณิชย์สุวรรณ และ ดร.อนนท์ ชกสุริวงค์

ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านด้วยครับ

SHARE THIS STORY
Share on facebook
SHARE
Share on twitter
TWEEET
Share on email
EMAIL

RELATED STORIES