ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยและนักศึกษาทีม Sci & Innova ได้รับรางวัลในเวที “Smart Rubber Product Champion”

SHARE
TWEEET
EMAIL

คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยและนักศึกษาทีม Sci & Innova ผลิตภัณฑ์ เบญญาแพช (Benya Patches) แผ่นกาวยางติดผิวหนังป้องกันแผลติดเชื้อ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 รับเงินรางวัล 30,000 บาท จากการประกวดสุดยอดผลิตภัณฑ์ยางพาราของประเทศ ประจำปี 2564 “Smart Rubber Product Champion ในวันที่ 25 กันยายน 2564 จัดโดยการยางแห่งประเทศไทยและสถาบันวิจัยและพัฒนานวัตกรรมยางพารา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

โดยมีสมาชิก

  • ดร.สุภากิจ เภาเสน นักวิจัยหลังปริญญาเอก สังกัดสถานวิจัยความเป็นเลิศด้านผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
  • นางสาวสุทธิวรรณ วุ่นหนู นักศึกษาปริญญาเอก สังกัด สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
  • นายศักรินทร์ เหล่ทองคำ นักศึกษาปริญญาเอก สังกัด สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

โดยมี อาจารย์ที่ปรึกษา 2 ท่าน คือ

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES