แบบสำรวจสำหรับนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2564 ที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรค COVID-19

SHARE
TWEEET
EMAIL
ชวนน้องๆ ที่มีเเพลนจะสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2564 ร่วมทำแบบสำรวจสำหรับนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2564 ที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 โดยน้องๆ สามารถทำแบบสอบถามได้ที่ https://forms.gle/j8UUwkBdDa5Xatby8 ย้ำขอความร่วมมือน้องๆ ทุกคนนะครับ เพื่อประโยชน์สำหรับสหกิจศึกษา
SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES