ขอเชิญบุคลากรและนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. เข้าร่วมโครงการอบรมการป้องกันระงับอัคคีภัย และการช่วยฟื้นคืนชีพด้วยวิธีปั๊มหัวใจ (CPR)

SHARE
TWEEET
EMAIL

ขอเชิญบุคลากรและนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. เข้าร่วมโครงการอบรมการป้องกันระงับอัคคีภัย และการช่วยฟื้นคืนชีพด้วยวิธีปั๊มหัวใจ (CPR) เเบบออนไลน์ ในวันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2564 เวลา 09.00 -12.00 น.

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES