ชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประชุม International Symposium on Science & Technology (ISSTUP2022)

SHARE
TWEEET
EMAIL

ชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประชุม International Symposium on Science & Technology (ISSTUP2022) วันที่ 16 – 17 มีนาคม 2565 โดยคณะวิทยาศาสตร์ และ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ Faculty of Science and Technology, Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) รูปแบบ Online (WebEx) and Hybrid ในธีม Strengthening Regional Collaboration in Science & Technology ใน Scopes: Food Science & Technology / Life Sciences / Nutrition / Physics / Chemistry / Mathematics & IT Fee: นักศึกษา 50 RM ( ~400 บาท) บุคลากร 100 RM ( ~800 บาท)

Important Dates (Deadlines):

  • Registration/ Abstract Submission/ Payment: 30 ตุลาคม 2564
  • Extended Abstract Submission: 31 ธันวาคม 2564
  • Non-presenting participant registration: 28 กุมภาพันธ์ 2565
SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES