ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ Arduino สำหรับบุคลากรทางการศึกษารุ่นที่ 1

SHARE
TWEEET
EMAIL

ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ Arduino สำหรับบุคลากรทางการศึกษารุ่นที่ 1 ในวันเสาร์ที่ 25 กันยายน 2564 เวลา 08.30 – 16.45 น. ผ่านระบบออนไลน์ Zoom

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES