ขอแสดงความยินดีกับ ดร.กิติพล นวลทอง ที่ได้ผ่านการประเมินสมรรถนะอาจารย์ระดับ Fellow ของสหราชอาณาจักร

SHARE
TWEEET
EMAIL

คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ขอแสดงความยินดีกับ ดร.กิติพล นวลทอง อาจารย์สังกัดวิทยาศาสตร์การคำนวณ ที่ได้ผ่านการประเมินสมรรถนะอาจารย์ด้านการเรียนการสอน UK Professional Standard Framework (UKPSF) ระดับ Fellow ของสหราชอาณาจักร แสดงความยินดีด้วยครับ

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES