ขอแสดงความยินดีกับ ดร.นิภาพร คนธภักดี ที่ได้รับการเเต่งตั้ง ระดับวิชชาจารย์

SHARE
TWEEET
EMAIL

คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ขอแสดงความยินดีกับ ดร.นิภาพร คนธภักดี อาจารย์สังกัดสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ที่ได้รับการเเต่งตั้งเข้าสู่มาตรฐานสมรรถนะอาจารย์ ระดับ วิชชาจารย์ ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์เข้าสู่มาตรฐานสมรรถะ อาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2564 ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับอาจารย์ด้วยครับ

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES