คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ขอแสดงความยินดีกับ ดร.เกล็ดนที เวปุลานนท์ ที่ได้ผ่านการประเมินสมรรถนะอาจารย์ระดับ Fellow ของสหราชอาณาจักร

SHARE
TWEEET
EMAIL

คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ขอแสดงความยินดีกับ ดร.เกล็ดนที เวปุลานนท์ อาจารย์สังกัดวิทยาศาสตร์กายภาพ ที่ได้ผ่านการประเมินสมรรถนะอาจารย์ด้านการเรียนการสอน UK Professional Standard Framework (UKPSF) ระดับ Fellow ของสหราชอาณาจักร แสดงความยินดีด้วยครับ

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES