ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Technologies for Smart Green Connected Societies (ICTSGS-1)

SHARE
TWEEET
EMAIL

TAB-CoE ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ International Conference on Technologies for Smart Green Connected Societies (ICTSGS-1) (รายละเอียดงาน https://www.ictsgs.com) งานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2564 ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนออนไลน์ ได้ที่ https://spast.org/techrep/user/register

ในงานมี Proceedings / ECS Transactions indexed on Scopus (Impact Score 0.52) นอกจากนี้จะได้รับเชิญให้ตีพิมพ์ต่อใน Journal of the Electrochemical Society (Impact Factor 4.316, Q1) หรือ Journal of Solid State Science and Technology (Impact Factor 2.070, Q2)  โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์ ผู้สนใจสามารถส่งบทคัดย่อภายใน 15 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ได้ที่ https://spast.org/techrep/about/submissions และสามารถดู Timeline of the Conference โดยละเอียดและอัพเดทเพิ่มเติมอื่นๆ ได้ที่ https://www.ictsgs.com/timeline

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES