รายละเอียดวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการซื้อเครื่องถ่ายภาพเจลจากตัวอย่างที่ใช้เทคนิคฟลูออเรสเซนต์และวาบแสง จำนวน 1 ชุด

ตั้งแต่วันที่
11/10/2021
จนถึง
11/11/2021
SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

คุณอาจกำลังมองหา