ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องถ่ายภาพเจลจากตัวอย่างที่ใช้เทคนิคฟลูออเรสเซนต์และวาบแสง จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตั้งแต่วันที่
11/10/2021
จนถึง
21/10/2021
SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

คุณอาจกำลังมองหา