ขอแสดงความยินดีกับ กัญญาณัฐ แก้วอุทัย ที่ได้รับรางวัลในเวที YOUNG RISING STARS OF SCIENCE 2021

Share on facebook
SHARE
Share on twitter
TWEEET
Share on email
EMAIL

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอแสดงความยินดีกับนางสาวกัญญาณัฐ แก้วอุทัย นักศึกษาหลักสูตรชีววิทยา สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง ในการประกวดโครงงานระดับประเทศ YOUNG RISING STARS OF SCIENCE 2021 เรื่อง การกระจายของหอยเสียบบริเวณหาดทรายในภาคใต้ของประเทศไทย โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษา คือ ผศ.ดร.กริ่งผกา วังกุลางกูร แสดงความยินดีด้วยครับ

SHARE THIS STORY
Share on facebook
SHARE
Share on twitter
TWEEET
Share on email
EMAIL

RELATED STORIES