ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ที่ได้รับการตีพิมพ์และเชิญลงปกวารสาร Nature Biomedical Engineering

Share on facebook
SHARE
Share on twitter
TWEEET
Share on email
EMAIL

คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ขอแสดงความยินดีกับ ดร.เพราพิมพ์ ลิ่มสกุล อาจารย์ประจำหลักสูตรฟิสิกส์ สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ที่ได้มีส่วนร่วมในงานวิจัยเรื่อง “Control of the activity of CAR-T cells within tumours via focused ultrasound” และ ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติและได้รับเชิญลงปก (front cover) ในวารสาร Nature Biomedical Engineering, vol 5, No. 11, pp. 1336–1347, 2021, DOI: 10.1038/s41551-021-00779-w (https://www.nature.com/articles/s41551-021-00779-w) แสดงความยินดีด้วยครับ

SHARE THIS STORY
Share on facebook
SHARE
Share on twitter
TWEEET
Share on email
EMAIL

RELATED STORIES