รายละเอียดวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการซื้อระบบโสตทัศนูปกรณ์ห้องบรรยายส่วนกลาง จำนวน 1 ระบบ

ตั้งแต่วันที่
15/11/2021
จนถึง
15/12/2021
SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

คุณอาจกำลังมองหา