รายละเอียดวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการจ้างปรับปรุงสำนักงานด้านนวัตกรรม อาคารศูนย์ปาฐกถา ประดิษฐ เชยจิตร จำนวน 1 งาน

ตั้งแต่วันที่
17/11/2021
จนถึง
17/12/2021
SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

คุณอาจกำลังมองหา