ขอแสดงความยินดีกับหน่วยงานที่ได้รับรางวัล Popular Vote จากโครงการเวทีคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2564

SHARE
TWEEET
EMAIL

คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ขอแสดงความยินดีกับ โครงการ Smart System สำหรับวางแผนและตรวจสอบการเรียนของนักศึกษายุค 4.0 โดย งานสนับสนุนการจัดการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ และบุคลากรจากคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ได้รับรางวัล Popular Vote จากโครงการเวทีคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี พ.ศ. 2564 โดยเข้ารับรางวัลจากอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุม 210 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

และขอแสดงความยินดีกับผลงาน 3 เรื่องของคณะวิทยาศาสตร์ ได้รับการคัดเลือกให้นำเสนอผลงานใน การประชุม THAILAND QUALITY CONFERENCE & The 22nd Symposium on TQM-Best Practices in Thailand ปี 2564 ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 3-5 พฤศจิกายน 2564 คือ

  1. Smart System สำหรับวางแผนและตรวจสอบการเรียนของนักศึกษายุค 4.0 โดย งานสนับสนุนการจัดการศึกษา
  2. เตรียมความพร้อมสอนออนไลน์ในยุควิถีชีวิตใหม่ โดย งานบริหารทรัพยากรมนุษย์
  3. จัดสอบแบบ 5G สำหรับ Smart Scientist โดย งานสนับสนุนการจัดการศึกษา
SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES