นักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์คว้า 2 รางวัล ผลงานประดิษฐ์คิดค้น สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2565

Share on facebook
SHARE
Share on twitter
TWEEET
Share on email
EMAIL

คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ที่คว้า 2 รางวัล ผลงานประดิษฐ์คิดค้น ตามประกาศสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง รางวัลการวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยผลงานของ รองศาสตราจารย์ ดร.วรากร ลิ่มบุตร และทีมวิจัย คว้ารางวัลระดับดี ผลงาน นวัตกรรมเครื่องผลิตน้ำยาฆ่าเชื้อที่มีประสิทธิภาพสูงราคาถูกและปลอดภัยโดยอาศัยเทคโนโลยีอิเล็กโทรลิซิสของไทย และรางวัลเกียรติคุณอุปกรณ์สำหรับตรวจวัดสารให้ความเผ็ดในพริกแบบพกพา แสดงความยินดีด้วยครับ

SHARE THIS STORY
Share on facebook
SHARE
Share on twitter
TWEEET
Share on email
EMAIL

RELATED STORIES