แสดงความยินดีกับคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ที่เข้ารอบการนำเสนอโครงการในเวที THAILAND QUALITY CONFERENCE & The 22nd Symposium on TQM Best Practices in Thailand

Share on facebook
SHARE
Share on twitter
TWEEET
Share on email
EMAIL

คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ขอชื่นชมและเเสดงความยินดีกับบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ในการนำเสนอ แนวทางระบบการจัดการของ TQM ที่องค์กรต่างๆ ในเวที THAILAND QUALITY CONFERENCE & The 22nd Symposium on TQM Best Practices in Thailand เมื่อวันที่ 3-5 พฤศจิกายน 2564 ผ่านระบบออนไลน์ Cisco Webex Meetings โดยคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ.​ ได้ผ่านพิจารณาคัดเลือก 3 โครงการ

  • Smart System สำหรับวางแผนและตรวจสอบ การเรียนของนักศึกษายุค 4.0 โดย งานสนับสนุนการจัดการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ 
  • จัดสอบแบบ 5G สำหรับ Smart Scientist โดย งานสนับสนุนการจัดการศึกษา  คณะวิทยาศาสตร์
  • เตรียมความพร้อมการสอนออนไลน์ในยุควิถีชีวิตใหม่ (Preparation Online Teaching for The New Normal) โดย งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาศาสตร์

ทางคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ขอแสดงความยินดีกับทุกโครงการด้วยครับ

SHARE THIS STORY
Share on facebook
SHARE
Share on twitter
TWEEET
Share on email
EMAIL

RELATED STORIES