แสดงความยินดีกับคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ที่เข้ารอบการนำเสนอโครงการในเวที THAILAND QUALITY CONFERENCE & The 22nd Symposium on TQM Best Practices in Thailand

SHARE
TWEEET
EMAIL

คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ขอชื่นชมและเเสดงความยินดีกับบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ในการนำเสนอ แนวทางระบบการจัดการของ TQM ที่องค์กรต่างๆ ในเวที THAILAND QUALITY CONFERENCE & The 22nd Symposium on TQM Best Practices in Thailand เมื่อวันที่ 3-5 พฤศจิกายน 2564 ผ่านระบบออนไลน์ Cisco Webex Meetings โดยคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ.​ ได้ผ่านพิจารณาคัดเลือก 3 โครงการ

  • Smart System สำหรับวางแผนและตรวจสอบ การเรียนของนักศึกษายุค 4.0 โดย งานสนับสนุนการจัดการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ 
  • จัดสอบแบบ 5G สำหรับ Smart Scientist โดย งานสนับสนุนการจัดการศึกษา  คณะวิทยาศาสตร์
  • เตรียมความพร้อมการสอนออนไลน์ในยุควิถีชีวิตใหม่ (Preparation Online Teaching for The New Normal) โดย งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาศาสตร์

ทางคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ขอแสดงความยินดีกับทุกโครงการด้วยครับ

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES