ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยที่ได้รับรางวัลวิจัยแห่งชาติ ผลงานประดิษฐ์คิดค้น ระดับดี ประจำปี 2565

Share on facebook
SHARE
Share on twitter
TWEEET
Share on email
EMAIL

คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ที่คว้า 2 รางวัล รางวัลการวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ระดับดี ประจำปีงบประมาณ 2565 ผลงาน หุ่นอวัยวะสืบพันธุ์สตรีอัจฉริยะเพื่อการทำหัตถการทางนรีเวช และหุ่นฝึกห้ามเลือดในผู้ป่วยกระดูกเชิงกรานหัก แสดงความยินดีด้วยครับ

ผลงานเรื่อง “หุ่นอวัยวะสืบพันธุ์สตรีอัจฉริยะเพื่อการทำหัตถการทางนรีเวช”(Smart Female Reproductive Model for Gynecology Procedures) ผู้ประดิษฐ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ชัยณรงค์ โชคสุชาติ, รองศาสตราจารย์ ดร.นิธินาถ แช่ตั้ง และ ดร.อนันท์ ซกสุริวงค์ (สาขาการศึกษา)

ผลงานเรื่อง “หุ่นฝึกห้ามเลือดในผู้ป่วยกระดูกเชิงกรานหัก”(Pelvic Binding Model for Practicing Hemorrhage Control) ผู้ประดิษฐ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์โกเมศวร์ ทองขาว และ รองศาสตราจารย์ ดร.นิธินาถ แซ่ตั้ง (สาขาการศึกษา)

SHARE THIS STORY
Share on facebook
SHARE
Share on twitter
TWEEET
Share on email
EMAIL

RELATED STORIES