ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโอลิมปิกศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ที่ได้รับรางวัลการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 18

SHARE
TWEEET
EMAIL

ข่าวแสดงความยินดี ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอแสดงความยินดีกับ นักเรียนโอลิมปิก สอวน. ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ที่ได้รับรางวัลจากเวทีการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 18 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 26 – 30 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา

  • รางวัลคะแนนรวมสูงสุดอันดับ 3 นายธราดล จิตซื่อ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
  • รางวัลคะแนนสูงสุดประจำภาคใต้ นายธราดล จิตซื่อ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
  • รางวัลเหรียญทอง นายธราดล จิตซื่อ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
  • รางวัล เหรียญเงิน นายวริทธิ์ ส่งศรีโรงเรียนแสงทองวิทยา
  • รางวัล เหรียญเงิน นายกษิดิ์เดช จูห้องโรงเรียนแสงทองวิทยา
  • รางวัล เหรียญทองแดง นายธนกฤต ร่มพฤกษ์ โรงเรียนแสงทองวิทยา
  • รางวัล เหรียญทองแดง นายอินทเศรษฐ์ อุปทินเกตุ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
  • รางวัล เหรียญทองแดง นายพชร ลิ่มไตรรัตน์ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES