แสดงความยินดี​กับนักเรียนโอลิมปิก สอวน. ม.อ. วิทยาเขตหาดใหญ่ ที่ได้รับรางวัลการแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 20

SHARE
TWEEET
EMAIL

ขอแสดงความยินดีกับ นักเรียนโอลิมปิก สอวน. ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ที่ได้รับรางวัลจากเวทีการแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 20 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม เมื่อวันที่ 3-8 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา

  • นายจักรภัทร พุทธวาศรี โรงเรียน ม.อ.วิทยานุสรณ์ รางวัล Best Solution ทฤษฎี ข้อ 1.c
  • นางสาวพินท์แพร มาตย์วังแสง โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา รางวัลฟิสิกส์หญิงยอดเยี่ยม
  • นางสาวพินท์แพร มาตย์วังแสง โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา รางวัลเหรียญเงิน
  • นายสจธร ไชยรัตน์ โรงเรียนแสงทองวิทยา รางวัลเหรียญทองแดง
  • นายวงศธร เอียดคง โรงเรียนแสงทองวิทยา รางวัลเกียรติคุณประกาศ
  • นายเดชนรินทร์ ชูเกลี้ยง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง รางวัลเกียรติคุณประกาศ
SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES