คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. จัดกิจกรรม Engagement and Feedback & Look ahead for 2022 พร้อมพูดคุยทิศทางนโยบายในการขับเคลื่อนอนาคต

SHARE
TWEEET
EMAIL

เมื่อวันจันทร์ที่ 28 ธันวาคมที่ผ่านมา ทีมบริหารคณะ ทีมบริหารสาขา หัวหน้างาน และหัวหน้าหน่วย ได้ร่วมกิจกรรม Engagement and Feedback & Look ahead for 2022 ณ ห้อง L1 ศูนย์ปาฐกถาประดิษฐ เชยจิตร (ตึกฟักทอง) โดยได้รับเกียรติจากคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.อัญชนา ประเทพ ร่วมพูดคุยนโยบายในการขับเคลื่อนอนาคต โดยกิจกรรมในครั้งนี้ ทางทีมบริหารได้เปิดช่องทางในการรับฟังความคิดเห็น พร้อมพูดคุยทิศทางการขับเคลื่อนในปี 2565 ซึ่งได้รับความข้อคิดเห็นดีๆ มากมาย ทั้งนี้ การดำเนินทิศทางในปี 2565 ทางคณะฯ จะสื่อสารให้ทุกท่านได้ทราบอีกครั้งในโอกาสต่อไป

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES