นักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ ลงพื้นที่ให้ความรู้การผลิตถังหมักปุ๋ยขยะอินทรีย์สำหรับใช้ในครัวเรือน เพื่อลดขยะ

SHARE
TWEEET
EMAIL

วันนี้ (พฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2564) ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ ผศ.ดร.วิรัช ทวีปรีดา พร้อม รศ.ดร.จุฑารัตน์ เอี้ยวกฤตยากร และ คุณฐิติ สาวิสัย ลงพื้นที่ หมู่บ้านทานตะวัน เขตเทศบาลเมืองคอหงส์ ให้การอบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตถังหมักปุ๋ยขยะอินทรีย์สำหรับใช้ในครัวเรือน โดยได้รับเกียรติจาก รองนายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ นายสุพลชัย ชูกำเนิด เป็นประธานในพิธีเปิด โดยการอบรมครั้งนี้ เป็นการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการลดปริมาณขยะ ส่งเสริมการคัดแยกขยะในชุมชนซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นจำนวนมาก ขอบคุณภาพสวยๆ จาก เทศบาลเมืองคอหงส์

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES