คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ขอเชิญเข้าร่วมการอบรม “เตรียมต้นฉบับอย่างไร ให้ได้ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ” ภายใต้โครงการ Innovative Learning

SHARE
TWEEET
EMAIL

คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ขอเชิญเข้าร่วมการอบรม  “เตรียมต้นฉบับอย่างไร ให้ได้ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ” ภายใต้โครงการ Innovative Learning คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. วันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. โดย รศ.ดร.การุณ ทองประจุแก้ว อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์ประยุกต์ กลุ่มเป้าหมาย : นักวิชาการ นักวิจัย อาจารย์มหาวิทยาลัย และผู้สนใจทั่วไป รับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้- 19 ธันวาคม 2564 ลิ้งค์สมัคร: https://course.sci.psu.ac.th

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL