รายละเอียดวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการซื้อระบบภาพและเสียงห้องศูนย์การเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพประจำภาคใต้ จำนวน 1 ระบบ

ตั้งแต่วันที่
08/12/2021
จนถึง
08/01/2022
SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

คุณอาจกำลังมองหา