คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. จัด Online course 1/2021 ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก

SHARE
TWEEET
EMAIL

คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ได้ผลักดันกิจกรรมและโครงการต่างๆ เพื่อร่วมกันสร้างความเป็นนานาชาติ (IZN) ให้เกิดขึ้นโดยได้จัดกิจกรรม Online courses for International students (credit transfer) ครั้งที่ 3 โดยได้รับการสนับสนุนจากคณาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์ ร่วมจัดการเรียนการสอนรายวิชาออนไลน์ โดยรับนักศึกษาต่างชาติเข้าร่วมเรียนกับนักศึกษาไทย ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2564 ซึ่งได้รับความสนใจและชื่นชมจากผู้เข้าเรียน โดยในครั้งนี้ คณะวิทยาศาสตร์ ต้องขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนจัดกิจกรรมให้ราบรื่น ซึ่งทุกท่านสามารถติดตามคำสัมภาษณ์และความประทับใจจากผู้เรียนได้ที่ https://bit.ly/3ETXYdc

หากท่านใดสนใจเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความเป็น IZN ให้กับคณะวิทยาศาสตร์ของเรา โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://sites.google.com/psu.ac.th/sci-ir/home หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หน่วยวิเทศสัมพันธ์ งานเครือข่ายและประชาสัมพันธ์ โทร 8008 หรือ 8012 Email: sci-inter@group.psu.ac.th

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL