ประกาศประกวดราคาซื้อระบบภาพและเสียงห้องศูนย์การเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพประจำภาคใต้ จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตั้งแต่วันที่
08/12/2021
จนถึง
17/12/2021
SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

คุณอาจกำลังมองหา