ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อระบบโสตทัศนูปกรณ์ห้องบรรยายส่วนกลาง จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตั้งแต่วันที่
28/12/2021
จนถึง
28/01/2022
SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

คุณอาจกำลังมองหา