Stranger Science EP.12 “หมอโหดค่าย Auschwitz กับมนุษย์ทดลอง”

Stranger Science EP.12

ใน EP. นี้ จะพาคุณผู้ฟังไปพบกับเรื่องราวการทดลองในค่ายกักกันแห่งหนึ่งของนาซี ที่ชื่อว่าค่าย “Auschwitz” ซึ่งในค่ายนี้ได้มีแพทย์หลายท่านที่ได้พยายามทดลอง เพื่อพัฒนาเทคโนยีทางการสงคราม รวมทั้งการทดลองเพื่อหาคำตอบ และอธิบายสิ่งต่าง ๆ แต่สิ่งที่น่าตกใจคือ “เหยื่อ” ที่ถูกนำมาทดลองกลายเป็นมนุษย์ จึงทำให้สถานที่กักกันแห่งนี้อาจเปรียบเสมือนนรกบนดินของมนุษย์ในขณะนั้นเลยทีเดียว การทดลองสุดโหดกับมนุษย์ในค่ายแห่งนี้จะมีเรื่องราวอย่างไรบ้าง เชิญรับฟังได้ใน Stranger Science EP.12 “หมอโหดค่ายAuschwitz กับมนุษย์ทดลอง”