คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. เปิดรับสมัคร TCAS 65 รอบที่ 1/2

SHARE
TWEEET
EMAIL

#TCAS65 มาเเล้วว !!! ฝันอยากเป็นนักวิทยาศาสตร์ อยากเรียนในด้านวิทยาศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. เชิญน้องๆ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ใน TCAS รอบ 1/2 เปิดรับสมัครวันที่ 14-25 ธันวาคม 2564 นี้ ในโครงการ

  • ผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ
  • High Sclence
  • สานฝันนักคณิตศาสตร์-เศรษฐศาสตร์
  • กล้าพันธุ์วัสดุ(ศาสตร์)

โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี และโครงการส่งเสริมผู้มีคุณธรรม จริยธรรม บำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือสังคม ปีการศึกษา 2565 สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://entrance.psu.ac.th

น้องๆ สามารถศึกษาข้อมูลหรือโครงการต่างๆ ในรอบ Portfolio ได้ที่เว็บไซต์ https://www.sci.psu.ac.th/news/category/admission/

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES