4 นักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ได้รับการจัดอันดับ TOP 2% แรกของโลก (WORLD’S TOP 2% SCIENTISTS 2021) โดยมหาวิทยาลัยแสตนฟอร์ด

SHARE
TWEEET
EMAIL

ขอแสดงความยินดีกับ 4 นักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. เป็นนักวิจัยที่มีการอ้างอิงตลอดชีวิตการ ทำงานสูงที่สุด (Career-Long Citation Impact 2020) และนักวิจัยที่มีการอ้างอิงในปี ค.ศ.2020 สูงที่สุด (Single Year Citation Impact 2020) ที่ได้รับการจัดอันดับใน TOP 2% แรกของ โลก โดยมหาวิทยาลัยแสตนฟอร์ด สหรัฐอเมริกา (Stanford University, USA) ปี 2021 ซึ่งรวบรวมข้อมูลผลงานของนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำมากกว่า 100,000 คน โดยนักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ที่ติด TOP 2% แรกของโลก มีดังนี้

โดยข้อมูลปี 2021 ที่เผยแพร่นี้เป็นข้อมูลที่รวบรวมจากฐานข้อมูล Scopusวันที่ 1 สิงหาคม 2020 ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ทุกท่านด้วยครับ

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES