ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยที่เป็น 1 ใน 100 บุคคลน่าจับตามองโดย Future List 2022

14
January
2022

"

คณบดี

อัญชนา ประเทพ

ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยที่เป็น 1 ใน 100 บุคคลน่าจับตามองโดย Future List 2022

สวัสดีค่ะบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ ทุกท่าน

ก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีสำหรับบุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์ของเรา ซึ่งถือว่าเราได้มีชื่อเสียงจากการจัดอันดับ 100 คนที่น่าจับตามองอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 หลังจากที่ปีที่แล้ว รองศาสตราจารย์ ดร.ภูวดล ธนะเกียรติไกร ได้รับรางวัลนี้แล้ว เช่นเดียวกันสำหรับ Future List 2022 ที่ได้จัดอันดับ โดยแยกตามสาขาเด่นของบุคคลแต่ละสายอาชีพ ซึ่งในปีนี้ด้านวิทยาศาสตร์ ต้องแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.วรากร ลิ่มบุตร สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ที่ได้ติดอันดับ ซึ่งบทบาทสำคัญที่หลายท่านรู้ดีนั้นคือการที่อาจารย์ทำให้วิทยาศาสตร์นั้นสนุก จนได้รับรางวัลมากมาย อีกทั้งนวัตกรรมต่างๆ โดยในการจัดอันดับนี้ ทางผู้จัดยังชื่นชมอาจารย์ว่าเป็นบุคคลสำคัญในการสร้างแรงบันดาลใจให้นักเรียนเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์วรากรและขอเป็นกำลังใจให้กับอาจารย์ทุกท่านเช่นกันค่ะ

สำหรับ โปรเจค Science Learning and Innovation Centre (https://slice.sci.psu.ac.th)  และ Science Learning Innovation Platform (https://slip.sci.psu.ac.th) เป็นบทบาทหนึ่งที่คณะฯ มีความตั้งใจในการให้ความรู้กลับคืนสู่สังคม ถ่ายทอดองค์ความรู้สร้างและพัฒนากำลังคนทางวิทยาศาสตร์ รวมไปถึงการนำนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ของเรา ส่งต่อไปยังโรงเรียนหรือผู้ที่สนใจ ซึ่งในช่วงนี้ ทางคณะฯ เร่งผลิตสื่อ และเร่งร้อยเรียงเรื่องราวการทำงานในส่วนต่างๆ ของเราให้นิ่งขึ้น ให้ชัดขึ้น ต้องขอบคุณทุกคำแนะนำและขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงที่เข้ามามีส่วนร่วมในพื้นที่ตรงนี้

วันนี้ได้มีโอกาสเข้าร่วม พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อพัฒนาเพิ่มพูนศักยภาพทางวิชาการแก่ครูผู้สอน พัฒนาการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมทางวิชาการ รวมถึงการสนับสนุนผู้ทรงคุณวุฒิ วิทยากร และเป็นแหล่งเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งคณะฯ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง ร่วมมือกันอย่างต่อเนื่อง โดยผลตลอดระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา มีการดำเนินงานไปด้วยดี เช่นกันต้องขอบคุณคณาจารย์ และทุกส่วนงานที่เข้ามาช่วยกันทำงานขับเคลื่อนในหน้าพันธกิจเพื่อสังคมชุมชนโรงเรียนของเราค่ะ ทุกหน้างาน ทุกท่านช่วยกันส่งเสริมความเข้มแข็งและคุณค่าให้กับองค์กรของเรา

อาทิตย์นี้มีข่าวเรื่องของการอนุมัติการจัดตั้ง “กองทุนเพื่อพัฒนาอุดมศึกษา” ซึ่งน่าจะเป็นโอกาสให้คณะวิทยาศาสตร์ของเราเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยกันขับเคลื่อนโครงการนี้ต่อไป หลายโครงการที่คณะวิทยาศาสตร์ของเราได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนโครงการต่างๆ ของกระทรวงฯ ซึ่งเป็นความภูมิใจของพวกเราทุกคน ล่าสุดเราได้อาสาไปเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนโครงการสุวรรณภูมิศึกษา 1 ใน“แผนงานวิทยสถานด้านสังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์” (TASSHA : Thailand Academy of Social Sciences, Humanities and arts) หรือ “ธัชชา”ของกระทรวง ฯ โดยทางทีมงาน Geophysics ซึ่งจะถือโอกาสและจะเชิญชวนพวกเราเพิ่มเติมต่อไปนะคะ

การทำงานของคณะฯ จะสำเร็จได้ก็เมื่อพวกเรา ร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจกัน ใครถนัดหน้างานไหน สนใจหน้างานไหน อยากทำอะไร แนะนำมาได้ตลอด COVID-19 จะทำให้เศรษฐกิจชะลอตัวกันอีกสักพักใหญ่ หากไม่ถือโอกาสทบทวนและปรับตัวกัน เกรงว่าเราจะเสียโอกาส มีแต่การบาดเจ็บ และบาดแผล โดยที่ไม่ได้เรียนรู้อะไรกัน

ดูแลสุขภาพ รักษากาย ใจ

ขอบพระคุณค่ะ