เชิญชวนทุกท่านร่วมเป็นส่วนสำคัญในการสื่อสารงานวิจัย ภายใต้คอนเซปต์ One-Month One-Story

7
January
2022

"

คณบดี

อัญชนา ประเทพ

เชิญชวนทุกท่านร่วมเป็นส่วนสำคัญในการสื่อสารงานวิจัย ภายใต้คอนเซปต์ One-Month One-Story

สวัสดีปีใหม่บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ ทุกท่าน

อาทิตย์แรกของปีค่ะ เป็นช่วงเวลาของการตั้งจิต วางแผนให้กับตัวเองอีกครั้งว่าปีนี้เราตั้งใจจะทำอะไรกัน (New Year Resolution) ก็ขอให้สำเร็จกับเป้าหมายที่วางไว้กันทุกท่านนะคะ และเช่นกันหากท่านอยากเห็นคณะวิทยาศาสตร์ของเราเป็นอย่างไร ก็สามารถบอกมาได้เช่นกันนะคะ

เริ่มปีมา สถานการณ์ของ COVID-19 ก็ไม่ได้เบาลงเลย สัปดาห์นี้หลายท่านคง Work from Home ก็อยากให้ทุกท่านดูแลสุขภาพกันให้ดีนะคะ สำหรับในพื้นที่ของคณะวิทยาศาสตร์ หลังจากที่ได้เปิดระบบ SciRound มาใช้ในคณะ ในช่วงแรกๆ ก็ได้รับเสียงสะท้อนและข้อแนะนำกลับมา ซึ่งได้นำมาปรับให้การทำงาน รวมถึงการใช้ประโยชน์เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด และเราเชื่อว่าระบบดังกล่าวจะเป็นส่วนหนึ่งในการตรวจสถานะความเสี่ยงได้อย่างง่ายที่สุด เป็นการสร้างความตระหนัก และสร้างความปลอดภัยทั้งกับตัวเราเองและผู้อื่น ซึ่งใน V.2 เราจะปรับให้ระบบ ใช้ได้กับบุคลากร นักวิจัย และผู้ที่จะเข้ามาติดต่อยังคณะวิทยาศาสตร์ของเรา อย่างที่เรียนระบบดังกล่าวน่าจะเป็นเรื่องของการช่วยกันดูแลซึ่งกันและกัน ให้เกิดความมั่นใจซึ่งกันและกันในการเข้ามาใช้พื้นที่ อย่างไรก็ตาม DMHTT การ์ดยังไม่ตกกันะนะคะ

สำหรับในส่วนของศุกร์ที่แล้วที่ได้มีโอกาสสื่อสารในเรื่องของ การขับเคลื่อนองค์กรในปี 2565 กับแนวคิด “Science PSU for better Science and a better Society”  เร็วๆ นี้ทางคณะฯ จะได้มีกิจกรรมในการสื่อสารเพื่อให้บุคลากรในองค์กร ผู้ปกครอง นักศึกษา ได้เข้าใจและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนคณะวิทยาศาสตร์ของเรา เป็นการรับฟังความคิดเห็น การสื่อสาร ถึงแผนงานของพวกเราชาวคณะวิทยาศาสตร์ (จากแผนงาน Strategic Objectives – SO ต่างๆ ที่พวกเราได้เสนอมา) เราเชื่อเป็นอย่างยิ่งค่ะว่า ถ้าเราทราบและได้มีการวางเป้าหมายร่วมกันแล้ว เราจะสามารถสร้างสรรค์งานดีๆ ขับเคลื่อนคณะวิทยาศาสตร์ของเราให้เป็นคณะฯ ที่มีคุณค่าต่อนักศึกษา ผู้ปกครองรวมไปถึงทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เป็นส่วนสำคัญในการช่วยกันพัฒนาสังคมและประเทศต่อไป

สุดท้ายนี้ ถือโอกาสเชิญแขกกันอีกครั้งจากการที่ทีมวิจัย ได้มีการประชุมหารือการขับเคลื่อนงานวิจัยและกำหนดแผนกิจกรรมวิจัยที่เป็น Flagship ของสาขาวิชาฯ ไป เมื่อวันพุธ ที่ 15 ธันวาคมที่ผ่านมา ซึ่งมีข้อสรุปที่จะขอให้สาขากำหนดกิจกรรมทางวิจัย / นำเสนองานวิจัย ที่เป็นจุดเด่นของสาขา มายังงานสนับสนุนการวิจัย เชิญชวนค่ะ เรามีทีมที่จะผลิต Content ให้ท่าน มีทีมตัดต่อ ถือเป็นการเรียกลูกค้านำองค์ความรู้ของท่านออกสู่ชุมชน ภายใต้คอนเซปต์ One-Month One-Story ค่ะ

แต่ละวัน แต่ละเดือนผ่านไปเร็วมาก หากไม่วางแผนดีๆ เวลาก็หายไปโดยไม่รู้ตัว ต้นปีค่ะ ตั้งใจวางแผนกันดีๆ ปีนี้ตัวเองตั้งใจว่าจะวิ่งค่ะ 🙂

รักษาสุขภาพกันทุกคนนะคะ

ขอบคุณมากค่ะ