ขอเชิญร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “สร้างความร่วมมือในการพัฒนากำลังคนเพื่ออุตสาหกรรมและยกระดับสินค้าเกษตรด้วย NQI”

SHARE
TWEEET
EMAIL

คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ขอเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการการพัฒนากำลังคนเพื่อภาคอุตสาหกรรม และการยกระดับสินค้าเกษตรด้วย NQI จากความร่วมมือกับสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ และสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา ซึ่งดำเนินงานภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)

โดยจะเข้าศึกษาดูงานและประชุมสร้างความร่วมมือกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวสังข์หยดอินทรีย์พัทลุง จ.พัทลุง ในระหว่างวันที่ 8 – 10 กุมภาพันธ์ 2565 โดยขอเชิญชวนผู้สนใจโปรดแจ้งตอบรับเข้าร่วมงานดังกล่าว ได้ที่ https://forms.gle/aPgHnrdHQtT32jvd6 ภายใน 28 มกราคม 2565

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES