คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ชวนผู้สนใจเข้าอบรมทางคอมพิวเตอร์ Basic Microsoft Excel

SHARE
TWEEET
EMAIL

คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ขอเชิญเข้าร่วมการอบรม “Basic Microsoft Excel” ภายใต้โครงการ Innovative Learning คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. วันเสาร์และอาทิตย์ที่ 5 – 6 มีนาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 9.00 – 15.00 น. ในรูปแบบออนไลน์ พร้อมรับ Certificate การเข้าร่วมอบรม

โดยผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้ การใช้เครื่องมื่อและคำสั่งของ Excel พร้อมทำความเข้าใจสูตร และฟังก์ชันเบื้องต้น อีกทั้งยังสามารถกำหนดความถูกต้องของข้อมูล Data Validation และการใช้เครื่องมือ PIVOT Table โดยหลักสูตรเหมาะสำหรับ นักเรียน นักศึกษา ผู้สนใจการใช้โปรแกรมตารางคำนวณ พิเศษสำหรับรอบนี้ลดค่าลงทะเบียนจากเดิม 1,990 บาท เหลือเพียง 990 บาท สมัครเลยที่ https://course.sci.psu.ac.th ตั้งแต่บัดนี้ – 17 กุมภาพันธ์ 2565

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL