ขอเชิญเข้าฟังบรรยายพิเศษ “Back to nature, the use of lignocellulosic substrates as sorbents in analytical sample preparation”

SHARE
TWEEET
EMAIL

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยและไบโอเซนเซอร์ ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ

ในหัวข้อ “Back to nature, the use of lignocellulosic substrates as sorbents in analytical sample preparation” โดยได้รับเกียรติจาก Prof. Dr. Rafael Lucena จาก Analytical Chemistry Department, University of Córdoba, Spain เป็นผู้บรรยาย

วันพุธที่ 12 มกราคม 2565 เวลา 15:00 – 17:00 น. ผ่านระบบออนไลน์

Meeting ID:
				
					6102283063
				
			
Passcode:
				
					492892
				
			
SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES