ทีมบริหารคณะฯ เข้าพบอธิการบดี พร้อมนำเสนอนวัตกรรม AR ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ในอนาคต

SHARE
TWEEET
EMAIL

วันนี้ พุธที่ 12 มกราคม 2565 ณ สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานคิรนทร์ ทีมบริหารคณะวิทยาศาสตร์นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.อัญชนา ประเทพ คณบดี พร้อมทีมบริหาร บุคลากร เข้าพบอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ ในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2565

พร้อมทั้งได้รับโอกาสได้นำเสนอนวัตกรรม AR เพื่อนำเสนอแนวทางขับเคลื่อนในปี 2565 คณะวิทยาศาสตร์ของเรายังคงดำเนินงานโดยใช้ปลา Science 4.0 เป็นกรอบแนวคิดในการทำงาน ซึ่งในปี 2565 บริบทของการขับเคลื่อนคณะฯ สร้างองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ของเราให้ดีขึ้น และเป็นส่วนสำคัญในการช่วยกันขับเคลื่อนสังคมและประเทศต่อไป เป็น “Science PSU for better Science and a better Society” พร้อมทั้งมีโอกาสให้ท่านอธิการบดี ได้ใช้มือถือในการ SCAN QRCODE เพื่อชมภาพ AR https://www.youtube.com/watch?v=oJamM6y6vJs ซึ่งมีนายภานุมาศ อ่อนมาก นักประชาสัมพันธ์ได้ให้คำแนะนำ

ทั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ ได้มอบนโยบายในการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์ COVID-19 อย่างไรให้นักศึกษาได้รับประสิทธิภาพในการสอนได้มากที่สุด

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL