ชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ Virtual Visiting Professor ภายใต้โครงการพลิกโฉมมหาลัย (Reinventing University Project) กับหัวข้อ Membrane Lecture Series

SHARE
TWEEET
EMAIL

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญชวนนักศึกษา นักวิจัย และบุคลากร เข้าร่วมโครงการ Virtual Visiting Professor ภายใต้โครงการพลิกโฉมมหาลัย (Reinventing University Project) ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM

Membrane Lecture Series

วันที่ 19-20 มกราคม 2564 เวลา 15.00-18.00 น.

  • Topic 1: Nanostructured membranes for energy applications
  • Topic 2: Progressive development of membrane materials for gas separation and gas sensing applications

วันที่ 26-27 มกราคม 2564 เวลา 15.00-18.00 น.

  • Topic 3: Membrane modification for Membrane fouling and cleaning
  • Topic 4: Enzyme based membrane Technology for Bioprocessing

วันที่ 28 มกราคม 2564 เวลา 14.00-17.00 น.

  • Topic 5: สัมมนาหัวข้อ “Membrane Reserach and Development for BCG” และแนะนำแนวทางการสร้างความร่วมมือ การขอทุนสนับสนุน ASEAN-INDIA

วิทยากรบรรยาย Prof.Dr. G.Arthanareeswaranz ผู้เชี่ยวชาญจาก National Institute of Technology, India

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมสามารถลงทะเบียนเช้าร่วมการบรรยายได้ที่ link: https://forms.gle/R7RAJZDUF2rnreZv7 ภายในวันที่ 17 มกราคม 2565 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิรัช ทวีปรีดา โทร. 089-459-4151 Email: wirach.t@psu.ac.th

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL